Mobility for Quality

Erasmus plus kontakt na Odbor pre európske politiky.
Vedúca odboru: Mgr. Ľubica Gállová
Email: lubica.gallova@siov.sk
Tel: 0911 469 793


Od júna 2017 ŠIOV realizuje mobilitný projekt v oblasti vzdelávania dospelých zameraný na zavádzanie peer review – metódy zabezpečovania kvality vo vzdelávaní založenej na vzájomnom hodnotení. Projekt s podporou programu ERASMUS+ umožní vyškolenie 16 zástupcov odborného vzdelávania (počiatočného a kontinuálneho) a vzdelávania dospelých na používanie metódy peer review.

Peer Review (vzájomné hodnotenie kolegami) je alternatívou k iným systémom zabezpečovania kvality, ktoré sú primárne určené pre firemné/podnikateľské prostredie (ISO 9000, EFQM, a.i.), dlhodobo využívaný v oblasti výskumu. Jeho podstatou je hodnotenie kvality kolegami (peers) z rovnakého alebo podobného profesionálneho prostredia.

Od roku 2003 sa pracuje na úpravách a overovaní metodiky pre potreby OVP a vzdelávania dospelých v rôznych projektoch podporených prostriedkami EÚ. V niektorých krajinách je systém zavedený na národnej alebo regionálnej úrovni, napr. v Rakúsku, Fínsku, Taliansku, Maďarsku, Slovinsku, Švédsku.  Model European Peer Review je založený na kombinácii sebahodnotenia a externého hodnotenia so silným dôrazom na potreby a záujmy hodnotenej inštitúcie. Vychádza z princípu neustáleho zlepšovania sa (v súlade s iniciatívou EQAVET) a obsahuje silný formatívny prvok a vzájomné učenie sa pre obe zúčastnené strany.

Hodnotitelia sú externými osobami, ktoré majú rovnaké alebo podobné profesionálne zameranie alebo skúsenosti v hodnotenej oblasti a vystupujú skôr v úlohe kritického priateľa.

Proces hodnotenia začína vypracovaním sebahodnotiacej správy školy/inštitúcie v hodnotenej oblasti. Na základe správy prebehne návšteva skupiny hodnotiteľov, výsledkom návštevy je záverečná správa s odporúčaniami na zlepšenia.

Národný referenčný bod pre EQAVET súbežne s týmto projektom pripravil preklad príručky, ktorá je podrobným návodom pri realizácii peer review.

Prvé školenie na používanie metódy zabezpečovania kvality vo vzdelávaní sa uskutoční v dňoch 10.-13. decembra 2017 v spolupráci s talianskou partnerskou organizáciou FORMA.Azione, v Perugii (IT). Pre viac informácií o tomto školení nás prosím kontaktujte na nsk@siov.sk

číslo projektu: 2017-1-SK01-KA104-035291

Viac informácií: Mgr. Ľubica Gállová, nsk@siov.sk

Náš web používa cookie, pomocou ktorých Vám poskytujeme lepšie služby. Viac info

Nastavenia cookies na tejto webovej stránke sú nastavené na "Povoliť cookies" vám prehliadanie možné skúsenosti. Ak budete pokračovať na používanie tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia cookies alebo kliknite na tlačidlo "Prijať" nižšie potom dávate súhlas k tomu.

Zavrieť