Národné koordinačné miesto pre EKR

kontakt na Odbor pre európske politiky.
Vedúca odboru: Mgr. Ľubica Gállová
Email: lubica.gallova@siov.sk
Tel: 0911 469 793


Európsky kvalifikačný rámec (EKR) pre celoživotné vzdelávanie je spoločným európskym nástrojom podporujúcim uznávanie vzdelávacích výstupov a mobilitu jednotlivcov naprieč Európou. Ako nástroj zvyšujúci transparentnosť kvalifikácií bol prijatý v roku 2008 Odporúčaním Európskeho parlamentu a Rady 2008/C 111/01/ES. Jedným z bodov, ktoré tento dokument obsahuje, je odporúčanie zriadiť národné koordinačné miesta, ktorých úlohou je usmerňovať a koordinovať procesy prepojenia národných kvalifikačných systémov s EKR.

Štátny inštitút odborného vzdelávania bol určený ako Národné koordinačné miesto vo februári 2014. Hlavnými úlohami NKM sú:

Na plnenie týchto úloh bola vytvorená Národná skupina expertov zložená zo zástupcov odborníkov z oblasti vzdelávania, ako aj zamestnávateľov.

V októbri 2017 NKM, v spolupráci s odborom celoživotného vzdelávania MŠVVaŠ SR, zavŕšilo prvú etapu priraďovacieho procesu Slovenského kvalifikačného rámca k Európskemu kvalifikačnému rámcu predložením priraďovacej správy Európskej komisii, a jej schválením poradnou skupinou pre EKR.

NKM realizuje v roku 2017 s podporou Európskej komisie projekt Európsky kvalifikačný rámec – Národné koordinačné miesto 2017 (European Qualifications Framework, National Coordination Points 2017). Projektové číslo: 572465-EPP-1-2016-1-SK-EPPKA3-EQF-NCP.

Spolufinancované z programu EÚ Erasmus+

V rokoch 2017 a 2018 realizuje odbor Národnej sústavy kvalifikácií (ŠIOV) s podporou Európskej komisie projekt Európsky kvalifikačný rámec: Národná databáza kvalifikácií (European Qualification Framework: National Qualifications Databases). Cieľom projektu je prepojenie Národnej sústavy kvalifikácií a európskeho portálu ESCO (European classification of Skills, Competences, Occupations and Qualifications). Projektové číslo: 582905-EPP-1-2016-1-SK-EPPKA3-EQF-NCP-D.

 

Náš web používa cookie, pomocou ktorých Vám poskytujeme lepšie služby. Viac info

Nastavenia cookies na tejto webovej stránke sú nastavené na "Povoliť cookies" vám prehliadanie možné skúsenosti. Ak budete pokračovať na používanie tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia cookies alebo kliknite na tlačidlo "Prijať" nižšie potom dávate súhlas k tomu.

Zavrieť