Kontakt

Sídlo

P.O. Box 63,
Bellova 54/a, 837
63 Bratislava

Riaditeľ
Michal Němec
Email: kancelaria@siov.sk
Tel: +421 2/54 77 67 77
Mobil: +421 903 920 520

Úsek hlavných činností

Úsek hlavných činností
Mobil: +421 911 610 176

Projekt duálne vzdelávanie
Email: kuzma.milan@siov.sk
Mobil: +421 905 743 008

Kontakt pre médiá
PhDr. Ján Füle
Email: jan.fule@siov.sk
Mobil: 0910 925 106

Dual pointy

Mesto E-Mail Adresa Telefón
Bratislava dualpointba@siov.sk Stromová 9, 831 01 Bratislava 37 0911 469 671
Prešov dualpointpo@siov.sk Mukačevská 1, 080 01 Prešov 0910 925 035
Žilina dualpointza@siov.sk Kragujevská 1, 010 01 Žilina 0910 925 078
Banská Bystrica dualpointbb@siov.sk Robotnícka 6, 974 01 Banská Bystrica 0910 925 038
Trnava dualpointtt@siov.sk Koniarekova 17, 917 01 Trnava 0910 925 079
Nitra dualpointnr@siov.sk Dvorčianska 629, 949 05 Nitra 0910 925 037
Trenčín dualpointtn@siov.sk Jilemnického 2, 911 01 Trenčín 0910 925 039
Košice dualpointke@siov.sk Južná trieda 2/A, 040 01 Košice 0910 925 034

Centrum orientácie
centrumorientacie@siov.sk
Dvorčianska 629,
949 05 Nitra

Skupina odborov 11: Fyzikálno-matematické vedy
Ing. Alena Galanová alena.galanova@siov.sk

Skupina odborov 21: Baníctvo, geológia a geotechnika
Ing. Zita Šumichrastová zita.sumichrastova@siov.sk

Skupina odborov 22: Hutníctvo
Ing. Vladimír Kovalovský vladimir.kovalovsky@siov.sk

Skupina odborov 23, 24: Strojárstvo a ostatná kovospracúvacia výroba I, II
Ing. Vladimír Kovalovský vladimir.kovalovsky@siov.sk

Skupina odborov 25: Informatika a výpočtová technika
Ing. Michaela Ďurčeková, PhD. michaela.durcekova@siov.sk

Skupina odborov 26: Elektrotechnika
Ing. Ľubica Jacová lubica.jacova@siov.sk

Skupina odborov 27: Technická chémia silikátov
Ing. Michaela Ďurčeková, PhD. michaela.durcekova@siov.sk

Skupina odborov 28: Technická a aplikovaná chémia
Ing. Viera Žatkovičová viera.zatkovicova@siov.sk

Skupina odborov 29: Potravinárstvo
Ing. Viera Žatkovičová viera.zatkovicova@siov.sk

Skupina odborov 31: Textil a odevníctvo
Ing. Eva Kušnírová eva.kusnirova@siov.sk

Skupina odborov 32: Spracúvanie kože, kožušín a výroba obuvi
Ing. Eva Kušnírová eva.kusnirova@siov.sk

Skupina odborov 33: Spracúvanie dreva
Ing. Alena Galanová alena.galanova@siov.sk

Skupina odborov 34: Polygrafia a médiá
Ing. Ladislav Kováč ladislav.kovac@siov.sk

Skupina odborov 36: Stavebníctvo, geodézia a kartografia
Ing. Alena Galanová alena.galanova@siov.sk

Skupina odborov 37: Doprava, pošty a telekomunikácie
Ing. Zita Šumichrastová zita.sumichrastova@siov.sk

Skupina odborov 39: Špeciálne technické odbory
Ing. Zita Šumichrastová zita.sumichrastova@siov.sk

Skupina odborov 42, 45: Poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo a rozvoj vidieka I, II:
Ing. Renáta Majerníková, PhD. renata.majernikova@siov.sk

Skupina odborov 43: Veterinárske vedy
Ing. Renáta Majerníková, PhD. renata.majernikova@siov.sk

Skupina odborov 62: Ekonomické vedy
Ing. Marta Šimková marta.simkova@siov.sk

Skupina odborov 63: Ekonomika a organizácia, obchod a služby I
Ing. Marta Šimková marta.simkova@siov.sk

Skupina odborov 64: Ekonomika a organizácia, obchod a služby II
PaedDr. Peter Solárik peter.solarik@siov.sk

Skupina odborov 68: Právne vedy
RNDr. Mária Hrušovská maria.hrusovska@siov.sk

Skupina odborov 72: Publicistika, knihovníctvo a vedecké informácie
PaedDr. Peter Solárik peter.solarik@siov.sk

Skupina odborov 75: Pedagogické vedy
RNDr. Mária Hrušovská maria.hrusovska@siov.sk

Skupina odborov 76: Učiteľstvo
RNDr. Mária Hrušovská maria.hrusovska@siov.sk

Skupina odborov 82, 85: Umenie a umeleckoremeselná tvorba I, II
Mgr. art. Natália Okolicsányiová natalia.okolicsanyiova@siov.sk

Skupina odborov 82: Umenie a umeleckoremeselná tvorba – Konzervatóriá
Mgr. art. Ľudmila Ghillány ludmila.ghillany@siov.sk

Skupina odborov 92: Bezpečnostné služby (MŠVVŠ SR)
PaedDr. Peter Solárik peter.solarik@siov.sk

Náš web používa cookie, pomocou ktorých Vám poskytujeme lepšie služby. Viac info

Nastavenia cookies na tejto webovej stránke sú nastavené na "Povoliť cookies" vám prehliadanie možné skúsenosti. Ak budete pokračovať na používanie tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia cookies alebo kliknite na tlačidlo "Prijať" nižšie potom dávate súhlas k tomu.

Zavrieť